احمد بن حنبل در مسند و ابن ابی الحدید و سلیمان بلخی نقل کرده اند که: امیرالمؤمنین علیه السلام در بالای منبر می فرمودند: سلونی قبل ان تفقدونی سلونی عن طرق السموات فإنی اعلم بها من طرق الارض؛ از من بپرسید قبل از این که مرا نیابید سؤال کنید از من راه های آسمانها! پس به درستی که من عالم ترم به راه های آسمانها از راه های زمین.1 همچنین محمد بن طلحه شافعی و خطیب خوارزمی روایت کرده اند که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمودند: سلونی عن اسرار الغیوب فإنی وارث علوم الانبیاء و المرسلین؛ اسرار غیب را از من بپرسید پس به درستی که من وارث علوم انبیاء و مرسلینم.2

همچنین قریب به همین مضمون در کتب زیر نقل شده است:

(تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 108؛ الاستیعاب ابن عبدالبر، ج 3، ص 889؛ فرائد السمطین، ج 1، ص 355؛ مودة القربی مسیر سید علی شافعی، ص 38؛ حلیة الاولیاء حافظ ابونعیم اصفهانی، ج 1، ص 65؛ صحیح البخاری، ج 1، ص 32؛ تاریخ الخلفاء، ص 185؛ عمدة القاری، ج 19، ص 190؛ ریاض النضرة، ج 2، ص 188؛ تفسیر الاتقان، ج 2، ص 319؛ فتح الباری، ج 10، ص 221؛ تهذیب التهذیب، ج 7، ص 337)

در ینابیع المودة نقل می کند که صاحب در المنظم ابن طلحه می گوید: اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماویة فی القرآن و جمیع ما فی القرآن فی الفاتحة و جمیع ما فی الفاتحة فی البسملة و جمیع ما فی البسملة فی باء البسملة و جمیع ما فی الباء البسملة فی النقطة التی هی تحت الباء قال الامام علی کرم الله وجهه انا النقطة التی تحت الباء؛ بدان که اسرار جمیع کتب آسمانی در قرآن است و تمام اسرار و رموز قرآن در سورۀ فاتحه است و جمیع حقایق که در سوره فاتحه است در بسمله (بسم الله الرحمن الرحیم) است و هرچه در بسمله است در باء بسمله است و تمام اسرار باء بسمله در نقطه زیر باء است و امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمودند: من آن نقطۀ زیر باء هستم.3

پی نوشت:

1. مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 83؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج 2، ص 286 و ج 6، ص 136 و ج7، ص 46 و 57

2. مطالب السؤول محمد بن طلحه، ص 26؛ مناقب خوارزمی، ص 90، ح 80؛ ینابیع المودة، ج 1، ص 213 و ج 3، ص 211

3. ینابیع المودة قندوزی، ج 1، ص 213