مردی مجوسی پسرش را دید که در ماه مبارک رمضان آشکارا غذا می خورد، یک سیلی محکم به او زد که چرا حرمت اسلام و مسلمین را رعایت نمی کنی؟

بعد از مرگِ مجوسی او را در خواب دیدند که در بهشت است، از او پرسیدند: چه عملی تو را از اهل بهشت قرار داد؟

گفت: در حال احتضارم ندایی از حق تعالی برآمد که: ای ملائکه بر بالین بنده ام حاضر شوید که او را از مسلمین قرار دادم چون ماه رمضان را احترام نمود.