چند جواب mp3...       در ادامه دانلود کنید...
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: در کتاب الدرّ المنثور سیوطی جلد پنجم صفحه 221 از امّ سلمه نقل شده که فرمود «لمّا نزلت هذه الآیة )یدنین علیهنّ من جلابیبهن) خرج نساء الأنصار کأنّ علی رئوسهنّ الغربان» وقتی این آیه‌ شریفه نازل شد زن‌های انصار همه با چادر مشکی از خانه خارج شدند، یعنی آن زمان نه تنها مساله چادر را از جلباب می‌فهمیدند، بلکه این مطلب که چادر باید طوری باشد که اندام و بدن زن را نشان ندهد و مصداق آن چادر مشکی است را هم درمی‌یافتند.
- رنگ حضور اجتماعی است.
- رنگ اقتدار، بخاطر همین است که در ورزشهای رزمی بالا ترین رتبه، کمربندِ مشکی است.
- رنگ دانایی، بخاطر همین است که ردای قاضی ها و وکلا در جهان غرب مشکی است.
- رنگ تقدس، بخاطر همین است که ردای راهب ها و راهبه ها مشکی است.
- رنگ مشکی، رنگ نه گفتن به غریزه ی جنسی وشهوت است بخاطر همین است که می خواهد جاذبه های جنسیتی را به حداقل برساند.
- رنگ مشکی، رنگ هیبت وعظمت است به همین جهت رنگ پردهٔ خانهٔ خدا مشکی است.
- رنگ مشکی، رنگ نجابت وشرافت است به همین دلیل در فرانسه وانگلستان دیده میشود که سنگ قصرهای نجبا به رنگ مشکی است وحتی لوازم آن به رنگ مشکی است.


دریافت کنید و لذت ببرید
حجم: 5.78 مگابایت
توضیحات: بیانات خانم نیلچی زاده