غفلت برخی از خانم های چادری از مفهوم متعالی حجاب، تحجر مدرنی را ایجاد می کند که در آن نه تنها اصول اولیه حجاب که پوشش کامل بدن و عدم خودنمایی است را شامل نمی شود، بلکه با ترکیب این بدحجابی با آرایش و رفتارهای زننده، حرمت این پوشش را نیز زیر سوال می برند.

خیلی وقت ها شده است که دختر خانم ها را می بینیم چادر بر دوش گذاشتند و حتی بر سر خود نمی کشند؛ این صحنه را که می بینیم چقدر اذیت می شویم؛ زمان بر ما می گذرد که به این مسأله فکر می کنیم و تبدیل به یک دغدغه می شود. گویا چادر را بر او تحمیل کرده اند و اصلا اعتقاد و فلسفه پوشیدنش را نمی داند...خیلی ها چادر سر می کنند ولی زیر چادرشان لباس های نامناسب می پوشند و حتی گاهی مشاهده می شود که بی خود و بی جهت چادر خود را وقت راه رفتن باز می گذارد..آیا وقت آن نرسیده است کمی به خود بیاییم و فرهنگ چادر پوشیدن را یاد بگیریم و به آن ملتزم شویم؟ تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا چادر سر می کنید؟ به خاطر خدا می پوشم یا چون مادرم، خواهرم و.. چادر می زنند؟ خیلی فرق دارد به خاطر خدا پوشیدن و یا به خاطر..، اگر بخاطر خدا بپوشیم در همه جا و همه حال وظیفه خود را فراموش نمی کنیم..ولی اگر از روی غرض دیگری باشد سهل انگاری و یا به نوعی فرار از وظیفه پیش می آید.. پس بیایید حقیقت معنای چادر سر گرفتن را یاد بگیریم و این مهم را حفظ کنیم و به آینده گان انتقال دهیم.. و شأن و جایگاهش را مخدوش ننماییم. بیایید به کارهای خودمان فکر کنیم که آیا این عمل (آرایش بیرون از منزل، نمایان شدن موهای جلوی سر) من با چادر پوشیدنم سازگاری دارد؟

دختر خانم چادری که جلوی موهایش را مثل یک تاج خروس بیرون می آورد واقعا فاجعه است!
دختر خانم چادری ای که صدای قهقهه اش تا ده تا خانه آن طرف تر می رود فاجعه است! دختر خانم چادری که تمام اقوام و خویشانش برایش محرم محسوب می شوند فاجعه است! دختر خانم چادری که با صورت آرایش کرده از خانه بیرون م یرود واقعا فاجعه است! دختر خانم چادری ای که توی عروسی ها می رقصه واقعا فاجعه است! دختر خانم چادری ای که حاضره شب عروسی اش لباس نیمه عریان بپوشد فاجعه است! دختر خانم چادری ای که توی دانشگاه با پسرای همکلاسی اش بگو و بخند داره فاجعه است! دختر خانم چادری ای که حیا نمی کند که توی تاکسی کنار یک پسره واقعا فاجعه است! اینها فاجعه اند.. اما.. دختر خانم چادری که وقتی یک دختر بد حجاب را می بیند و از او روی می گرداند نه تنها فاجعه است بلکه یک بحران شدید و خطر ناک است!!

براستی ما چادری ها تا حالا چه قدر توانستیم روی بد حجاب ها اثر مثبت بگذاریم
و نه تنها دید آنها را به پوشش عوض کنیم بلکه آنها را به چادر متمایل کنیم؟
اگر کسی از ما بتواند یک دختر بد حجاب را با حجاب کند به معنای واقعی جهاد کرده است.

آیا تنها خود محجبه باشیم کافیست و دیگر تکلیفی نداریم ؟؟؟!!!

براستـــی چه بایــــــد کـــــــــــرد؟؟