مشهور است که على ‏اکبر علیه السلام از امام سجاد علیه السلام بزرگ‏تر بوده است1 و بسیارى از مورخان از او با لقب الاکبر، یاد کرده ‏اند.2 ولى شیخ طوسى لقب او را الاصغر، ذکر کرده و او را در شمار اصحاب امام حسین علیه السلام آورده است.3 کنیه‏ اش ابوالحسن است4 و به نوشته محدث قمى از برخى روایات و زیارتنامه‏ ها، برمى‏ آید که او ازدواج کرده و داراى فرزندانى نیز بوده است.5 على‏ اکبر علیه السلام در شکل و شمایل و خلق و خو، شبیه ‏ترین مردم به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم بود و منش و رفتارش، اخلاق پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را در خاطره ‏ها زنده مى‏ کردو هرگاه اهل بیت علیهم السلام مشتاق دیدار جدشان رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم مى‏ شدند، به چهره او مى‏ نگریستند.6

او جوانى عالم، وارسته، رشید و شجاع بود و از صفات انسانى و سجایاى اخلاقى والایى برخوردار بود. در زیارت‏نامه حضرتش آمده است: سلام بر تو اى بسیار راستگوى درستکار! اى [انسان‏] پاک و پاکیزه! اى دوست مقرَّب [خدا]! ... چه گرامى است مقام تو! و چه شرافتمندانه بود بازگشت تو [به سوى او]! گواهى مى‏ دهم که خداوند از کوششت [در راه خود] قدردانى کرد و پاداشت را افزون ساخت و تو را به کنگره رفیع شرف رسانید. و در غرفه‏ هاى عالى [بهشت‏] جاى داد.
همچنان که از پیش بر تو منّت نهاد و تو را از اهل بیتى قرار داد که رجس و پلیدى را از آنان دور کرد و از آلودگى ‏ها کاملًا پاکشان ساخت‏.7

1. اعیان الشیعة ج8 ص206

2. علی الاکبر، مقرم 16-19

3. رجال طوسی ص76  

4. کامل الزیارات ص 416

5. نفس المهموم ص 285-286

6. اعیان الشیعة ج 8 ص 206-207

7. مفاتیح الجنان ص 713 زیارت مخصوص امام حسین علیه السلام در اول و نیمه رجب