روایتی زیبا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مورد سری بودن برخی فضائل حضرت علی علیه السلام و حکمت آن از زبان آیت الله جوادی آملی به مدت ۴۶ ثانیه