داشتیم با خانواده برنامه قند پهلو را می دیدیم. یکباره مجری طبق روال برنامه لطیفه ای را مطرح کرد که به راحتی می توانستی از آن بوی تمسخر را برداشت کرد: شخصی به پیتزا فروشی می رود از او می پرسند که به نام کی بنویسم می گوید به نام خدا!!!... او فکر می کند باید برای خرید پیتزا هم باید بنام خدا گفت.
هر چند قصد بیان اعتراض نیست. ما و سایت کوچک «محبت الهی» چه به این حرف ها. ما کی باشیم که به صدا و سیما انتقاد کنیم. روزی برای آن که صدایم شنیده شود در مجله معارف که توسط نهاد مقام معظم رهبری منتشر می شود مقاله ای را منتشر کردم که در آن به موضوع سکولار بودن برخی برنامه اعتراض کردم. با خود گفتم شاید کسی پیدا شود که تلفنی یا ایمیلی یا حتی پیامکی ... به ما بدهد و بگوید مقاله برای آن ها قابل توجه بوده است. اما به نظر می رسد که انتظار بیهوده ای داشتم. الآن هم قضیه به همان منوال است.
آنچه نوشته می شود تنها درد دلی است که بیان می شود حتی اگر مخاطب آن خودم و برخی از دوستان باشد. در کشوری که این همه شهید و مجروح داده شد و هنوز هم بسیاری از سختی ها و تحریم ها و ... را داریم برای اعتلای کلمه الله پرداخت می کنیم، حرف هایی زده می شود که در آن ساده ترین مسایل مذهبی از قبیل به نام خدا گفتن در ابتدای صحبت ها به تمسخر گرفته می شود. البته ممکن است تعمدی در کار نبوده اما دست کم باید مجری محترم عذرخواهی کند یا دست کم منظور خود را به طور درست بیان کند تا موجب برداشت های ناروا نشود.

نقل از: محبت الهی