در کتب اهل سنت، روایاتى آمده است که بعضى از صحابه، علاقه خاصى به خوردن سوسمار داشتند! از مشهورترین آنها عمر بن خطاب خلیفه دوم اهل سنت است!

این روایت را بخوانید.. متوجه می شوید..

حدثنا أبو بکر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن زیاد بن علاقة أن عمر رأى رجلا حسن الجسم فسأله أنى خبره فقال من أکل الضباب فقال عمر وددت أن فی کل جحر ضب ضبین.

حدثنا أبو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن زیاد بن علاقة عن سعد بن معبد أن عمر رأى رجلا من محارب سمینا فی عام سنة فقال ما طعامک قال الضباب قال وددت أن لی فی کل جحر ضب ضبین.

 در ادامه مطلب ببینید+ تصویر

حدثنا أبو بکر قال حدثنا وکیع عن شعبة عن قتادة عن سعید بن المسیب قال قال عمر ضب أحب إلی من دجاجة؛ عمر شخصى خوش‌ هیکل را دید و از او پرسید (که چه مى‌کند) پاسخ داد: به خاطر خوردن گوشت سوسمار است! عمر گفت: اى کاش در هر لانه سوسمار، به جاى یک سوسمار، دو سوسمار بود (تا مى‌شد بیشتر سوسمار خورد)... عمر شخصى از محارب را که چاق بود در سال خشکسالى دید؛ از او پرسید: غذاى تو چیست؟ گفت: سوسمار! عمر گفت: دوست‌ داشتم که براى من در هر سوراخ سوسمارى، دو سوسمار بود! عمر گفت: سوسمار براى من دوست‌داشتنى تر از مرغ است!

مصنف ابن أبی شیبة، ج 5، ص 125، ش: 24352، 24355 و 24356

حالا بعد ۱۴۰۰سال وهابییان هم این سنت عمر را ادامه داده اند...