درنهج البلاغه فیض خطبه 219 ص721آمده است

توضیح : چگونه با کدام عقل و منطق می توانیم باور کنیم که عمر فاطمه(علیها السلام )را به شهادت رسانده آنگاه حضرت علی (علیه السلام) از قاتل همسر خود فاطمه (علیها السلام ) جلوی مردم تعریف و تمجید بکند .

اولاً: آن چه که به حضرت علی (علیه السلام) نسبت می دهند که در در خطبه 228 نهج البلاغه از عمر تعریف کرده درست نیست و نامی از عمر در خطبه نیست ، بلکه صبحی صالح ، از علمای اهل سنت می گوید مراد یکی از اصحاب حضرت علی (علیه السلام) است .

نهج البلاغه ، صبحی صالح ، خطبه 228 ، ص 350 .

ثانیا ً: علی (علیه السلام) در خطبه سوم نهج البلاغه، عمر را مجموعه اى از خشونت، سختگیرى، اشتباه و پوزش طلبى می داند

و میگوید: سوگند به خدا مردم در حکومت دومى، در ناراحتى و رنج مهمّى گرفتار آمده بودند، و دچار دو رویى ها و اعتراض ها شدند،و من در این مدت طولانى محنت زا، و عذاب آور، چاره اى جز شکیبایى نداشتم.

ثالثاً : بنا به نقل صحیح مسلم نظر امام علی (علیه السلام) در باره ابوبکر و عمر این بود که آنان دروغگو ، گناه کار، حیله گر و خیانت کار بودند .

صحیح مسلم : 5 / 152 ، ح4468.