استاد محمود ابو ریه از علمای الأزهر، در کتاب (أضواء علی السنة المحمدیة)، ص 204، چ 1958، پس از شرحی مبسوط که در مناقب امیر مؤمنان دارد می نویسد: این علی است با این همه فضایل گوناگونش و با این همه تقرب و محبوبیتش در نظر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، اگر وی هر روز فقط یک حدیث از رسول اقدس، اخذ و ضبط می فرمود با توجه به اینکه در سراسر عمر نبوت 23 ساله پیامبر (صلی الله علیه و آله) از ملازمان نزدیکش بود می بایست در کتب حدیث اهل سنت بیش از 8 هزار حدیث از علی نقل شده باشد و این در صورتی است که ما قناعت ورزیم به روزی یک حدیث، در حالی که همه به خوبی می دانیم و کسی نیز انکار ندارد که علی  آنچه را که از پیامبر اسلام  شنیده ضبط نموده و روایت کرده است و اگر با این قیاس اخیر بخواهیم میزانی از احادیث علی تخمین بزنیم باید رقم سرشاری را نام بریم اما با همه این احوال می بینیم که از آن حضرت در کتب حدیثی عامه بیش از 50 حدیث صحیح روایت نمی کنند. تازه بخاری و مسلم 30 حدیث از این 50 حدیث را نیز مقبول نمی شمرند.

آیا تعجب نمی کنید علی بن أبی طالبی که از آغاز طفولیت تا آخرین ساعات رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) از نزدیکترین ملازمان اصحاب بوده، 50 حدیث از او در کتب اهل سنت نقل شود. اما از أبی هریره که در حدود 3 سال فقط از جمله اصحاب رسول به شمار می رفت و در این سه سال نیز هر روز و هر ساعت در محضر پیامبر حضور نداشته، از چنین شخصی 5374 حدیث در کتب حدیثی اهل سنت نقل نمایند.متعجبمتعجب

اگر سه سال أبی هریره و این مقدار حدیث را با مقدار زمان علی علیه السلام تطبیق دهیم و بسنجیم باید از آن حضرت بیش از 30 هزار حدیث در مجموعه های حدیثی عامه روایت شده باشد.

از همین محاسبه به خوبی بر می آید که سر چشمه دوری گزینی اهل سنت از معارف اهل بیت و کم روایت نمودن از علی علیه السلام، مستقیما مربوط به دشمنی های بنی امیه درباره آن حضرت و جلوگیری از روایات و احادیث آن جناب می باشد.

آری معاویه و جانشینان او نسبت به کسانی  که از علی به نیکی یاد می نمودند و یا حدیثی از او نقل می کردند آزارها و شکنجه های سخت روا می داشتند و یکــایک شاگردان علی علیه السلام را هر کجا می یافتند می کشتند. بدین منظور که از علی در معارف اسلامی و در قلوب و مغزهای مسلمین اثری نماند. اما چراغی را که ایزد بر افروزد نمی توان به این آسانی ها خاموش نمود.

یریدون لیطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون (سوره صف، آیه 8)