وقتی هیچ نداریٰ باید همه چیزباشی...

این درسی است که حضرت زینب علیها السلام  به ما آموخت.