1. از جمله عوامل این دشمنی را می‌توان در تعصب مذهبی جستجو کرد، گرچه بیشتر اهل سنت نسبت به شیعیان تعصب مذهبی دارند.
داده‌های تاریخی نشان از آن دارد که تعصبات مذهبی موجب گردیده است که برخی از عالمان اهل سنت حکم تکفیر شیعیان را صادر کنند و آنها را مهدوالدم بدانند صدور فتوای این دسته از عالمان موجب گردید که بعضی از شیعیان کشته شوند و اموال آنان غارت گردد؛ اما وهابیون به مراتب بیشتر از دیگر اهل سنت، تعصب مذهبی داشته و شدیداً نسبت به شیعه تعصب و کینه‌ورزی می‌نمایند. آنان نیز شیعیان را کافر دانسته و در قالب‌های مختلف علیه شیعیان جنایت می‌کنند.

تخریب اماکن مقدسه و بارگاه امامان مصادیق و نمونه‌هایی از کینه‌توزی و تعصب‌ورزی آنان است.
2. افراط و تفریط در برداشت از دستورهای دینی نیز در دشمنی وهابیت نسبت به شیعیان تأثیر دارد. آنان زیارت قبور معصومان را محترم شمرده و باور دارند که پسندیده است و در جهت تعظیم شعائر الله باید قبور آنان را حرمت نهاد.
از سوی دیگر وهابیت شفاعت پیامبر و خاندان او را شرک می‌دانند، و حال آنکه شیعیان شفاعت اهل بیت(علیهم السلام) را ارج نهاده و باور دارند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) و خاندان او با اذن خداوند شفاعت می‌کنند. بدین‌سان برداشت‌های انحرافی وهابیان از آموزه و دستورهای دینی عامل مهم دشمنی آنان نسبت به شیعیان می‌باشد.
3. یکی از عوامل مهم دشمنی وهابیان نسبت به شیعیان، دشمنان می‌باشند، بدین معنا که آنان به اختلافات و تضاد عقاید فرقه‌های اسلامی دامن زده، وانمود می‌کنند که وهابیان طرف‌داران اسلام هستند اما شیعیان خشونت‌طلب و ضد اسلام می‌باشند!
دشمنان در قالب‌های مختلف از وهابیان حمایت کرده و به آنان آموزش می‌دهند که چگونه بر ضد شیعیان تبلیغ کرده و علیه آنان مبارزه نمایند.
دشمنان طیف وسیعی از وهابیان را آموزش داده سپس به کشورهای دیگر اعزام نموده‌اند. وهابیان نیز با حمایت و کمک‌های دشمنان علیه شیعیان جنایت کرده و می‌نمایند. جنایت همه جانبه وهابیان نسبت به شیعیان در عراق و افغانستان شاهد این ادعا است.
4. تشکیل حکومت شیعی در ایران نیز یکی از عوامل مهم دشمنی وهابیت نسبت به شیعیان می‌باشد، زیرا این مسئله موجب پیدایش موجی از توجه بر مکتب تشیع شده، بسیاری از مسلمانان وقتی ادیان دیگر با دیدگاه مثبت به مذهب تشیع نظر می‌کنند.
تحقق انقلاب، باعث بیداری اسلامی شده، به گونه‌ای که بسیاری از ملّت‌های مسلمان نقش ایران را در بیداری اسلامی می‌ستایند و این موجب پذیرش ایران و دیدگاه شیعی می‌شود، و این وضع متعصبان اهل سنت را که غالباً در دین وهابی و سلفی وجود دارند عصبانی و ناراحت نموده است. آنان به صورت‌های مختلف قصد ضربه زدن به تفکر شیعی و جدا کردن آن از جامعة اسلامی را دارند.