نگاه تحقیر آمیز وهابیت به زن

در مسلک وهابیت زن هیچ جایگاهی ندارد و حتی از کوچکترین حقوق یک انسان بی بهره است. وهابیت از زنان تنها برای استفاده شهوانی و تولید مثل استفاده می کنند. از میان مهمترین پیامدهای شوم رواج تفکر متحجر وهابیت در کشورهای منطقه ، ظلمی است که به زنان و دختران می شود. نمونه های بارز نگاه تحقیر آمیز و دور از شأن و جایگاه انسانی سلفی ها به زنان را می توان در جای جای احکام جعلی و فتواهای غیرعقلانی آنان مشاهده کرد. ما برای آشنایی شما با این فرقه ضاله تنها بعضی از فتواهای مفتیان وهابی در مورد زنان را خدمتتان ارائه می کنیم آنوقت خود خواهید دانست که زنان چه جایگاهی در نزد وهابیت دارند: -رانندگی زنان حرام و رانندگان زن باید بمیرند.
-برداشتن ابرو حرام است!
-خوردن موز و خیار برای زنان حرام است.
-خرید موز و خیار برای زنان حرام است.
-مرد ها می توانند در محل کار خود با زنان نامحرم محرم شوند، در صورتی که از سینه آن زنان شیر بنوشند.
-مردها می توانند زنان خود را تنها با یک پیامک طلاق دهند.
-دختران مسلمان هرگز نمی توانند در نمایش ها نقش پسران را بازی کنند.
-خوابیدن زن در کنار دیوار به دلیل اینکه کلمه دیوار مذکر است حرام است.
-حضور هر دختری با پدرش در یک مکان خلوت حرام است.
-دیدن مردان در شبکه های دینی بر زنان حرام است!
-زیارت قبور برای زنان حرام است.
-زنان می توانند چند همسر داشته باشند.
-پوشیدن شلوار لی برای زنان حرام است.
-زنان حق شرکت در انتخابات و حق رای را ندارند.
-زنان حق داشتن محافظ شخصی و بادی گارد را ندارند زیرا این کار "خلو" غیر شرعی به حساب می آید و حرام است.
-زنان رقاصه می تواند بدون پوشش نماز بخواند.
-مسافرت زن بدون محرم حرام است.
-استفاده زنان از اینترنت حرام است مگر اینکه شخص محرمی کنارش بنشیند.
- شرکت زنان در تشییع جنازه حرام است.
-ممنوعیت داشتن شناسنامه برای زنان در کشور ام القرای وهابیت، عبرستان سعودی
و دهها فتوای مضحک و شرم آور دیگر...