بعضی ها خواستن تو قرآن تدبر بکنند

بعضیها که خواستند در فرآن تدبری کرده باشن از قضا برخورد کردند به قصه  آدم  که تناول میوه ممنوعه توسط آدم حواسشون رو جمع کرد.

اون وقت بجای اینکه تو کاری که آدم نباید میکرد و کرد  و  به زمین  خورد توجه  کنن  که  خیلی راحت میشه ازش درس گرفت(گناه ارزش دوری از مقام قرب الهی رو نداره) اومدن توی نوع اون میوه بحث و جدل کردند و همه کتابای حدیثی و روایی رو  زیر و رو کردند و نهایتا نتیجه تحقیقاتشون رو با یک بیان قلمبه سلمبه علمی اینجور بیان کردند که:

طبق تحقیقات عمیق ما در احادیث و روایات به این نتیجه رسیدیم که احتمالا آن میوه میوه ایست شبیه گندم که کمی کوچکتر از گندم بوده و بزرگتر از پسته.............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من که نتونستم تصور کنم..شما میتونید؟