حضرت محسن علیه السلام سومین پسر حضرت علی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (علیهما السلام) بودند که در حوادث رخ داده پس از شهادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به شهادت رسیدند.

پیشنهاد دانلود