تمام انبیا جانشینان خود را در این روز منصوب کردند... در روزی که محمد، علی را...

آری #غدیر سنتی دیرینه در قاموس الهی است...

              حیــدر شدی تا پشت در هی در بکوبند...

عید سعید غدیر بر شما مبارک‌باد