دوباره غروب جمعه و هوای دیدن یار آواره کرده ما را!

اللهم عجل لولیک الفرج