به گزارش شیعه آنلاین، هفته گذشته "ناصر العمر" از شیوخ وهابی سعودی مجوز «جهاد نکاح» افراد مسلح و تروریست‌ها در سوریه با محارم خود از جمله خواهرانشان را صادر کرد. وی در اشاره به افراد مسلح و تروریست در سوریه گفته بود: آنها درصورت نبود زنان نامحرم، می توانند با محارم خود از جمله خواهر، مادر، عمه، خاله و غیره جهاد نکاح کنند. این شیخ وهابی در قبال انتقادهای شدید مطرح شده علیه فتوای موسوم به «جهاد نکاح» گفت: برخی امروز در انتقاد از فتواهای مبلغان که به برادران مجاهد (افراد مسلح) در سوریه شتاب می‌کنند در حالی که از جرم‌ها و قتل زنان و کودکان انتقادی نمی‌کنند. در همین راستا سایت "خبر پرس" سوریه اعلام کرد که از اوایل این هفته، جنگجویان تروریست وابسته به "جبهة النصرة" به فتوای "ناصر العمر" عمل کرده و «جهاد نکاح با محارم» را آغاز کرده اند.